ЛЕТРА ПРЕВОДИ

Летра Преводи

Твојот партнер за германски, англиски и шпански јазик

Летра Преводи

Твојот партнер за германски, англиски и шпански јазик

Здраво, јас сум
Нина Нанова

Професионално работам како преведувач и конференциски толкувач од 2008 година.

Со седиште во Скопје, jас и колегите опслужуваме меѓународни организации и странски претставништва, државни органи и приватни фирми, но секако и сите граѓани и посетители на нашата држава

УСЛУГИ

Од конференциско толкување на самити и конгреси, па сѐ до писмен превод на исправи, упатства и комплексни трудови.

македонски

АНГЛИСКИ

ГЕРМАНСКИ

ШПАНСКИ

а во соработка со одлични колеги нудиме и превод на

АЛБАНСКИ

СРПСКИ, ХРВАТСКИ

РОМАНСКИ

ИТАЛИЈАНСКИ

КИНЕСКИ

ЛИЦЕНЦИ И АКРЕДИТАЦИИ

ЕУ Тренер за конференциско толкување

ЕУ акредитиран конференциски толкувач

Член на ЗПРМ

Судски преведувач Основни судови во Скопје

Контактирајте нѐ за брзо одредување на цена.